آمار نظرات
شما درباره طرح رجیستر کردن گوشی‌ها چه نظری دارید؟
خوش‌بینم، به بهبود قیمت یا خدمات کمک می‌کند
% ۲۱.۱
هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت
% ۱۰.۵
بنظرم طرح مبهمی است
% ۷
بازار را آشفته‌تر می‌کند
% ۶۱.۴
جمع کل: ۵۷ رأی