آمار نظرات
گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
% ۷۳.۳
iOS
% ۱۷.۷
ویندوزفون
% ۱.۵
بلک‌بری
% ۱.۵
هیچکدام
% ۵.۹
جمع کل: ۲۱۰۵ رأی