آمار نظرات
گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
% ۷۲.۸
iOS
% ۱۷.۸
ویندوزفون
% ۱.۴
بلک‌بری
% ۱.۶
هیچکدام
% ۶.۴
جمع کل: ۱۷۲۱ رأی