آمار نظرات
گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
% ۷۰.۱
iOS
% ۱۹.۷
ویندوزفون
% ۱.۸
بلک‌بری
% ۱.۱
هیچکدام
% ۷.۳
جمع کل: ۲۷۴ رأی