آمار نظرات
گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
% ۷۲.۶
iOS
% ۱۸.۱
ویندوزفون
% ۱.۴
بلک‌بری
% ۱.۲
هیچکدام
% ۶.۶
جمع کل: ۱۴۶۲ رأی