آیا هوش مصنوعی می‌تواند به حد توانایی‌های استدلال انتزاعی انسانی برسد؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۷
موضوعات مرتبط :هوش مصنوعی AI

رباتی شبیه WALL-E که با شما همذات پنداری می‌کند!

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

استفاده از هوش مصنوعی برای حل مشکل چاله چوله خیابان‌ها

۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
موضوعات مرتبط :هوش مصنوعی رانندگی تعمیر

چالش های اخلاقی هوش مصنوعی

۷ مرداد ۱۳۹۷
موضوعات مرتبط :هوش مصنوعی AI اخلاق

هوش مصنوعی صدای شما را شبیه‌سازی می‌کند

۲۴ تير ۱۳۹۷
موضوعات مرتبط :هوش مصنوعی شبیه‌سازی