بازی ایرانی؛ برنده جوایز متعدد خارجی

۲۴ آبان ۱۳۹۶

11 میلیون سی‌دی بازی غیرمجاز؟

۲۰ آبان ۱۳۹۶
موضوعات مرتبط :بازی رایانه‌ای

کینکت تولید نمی‌شود

۶ آبان ۱۳۹۶
موضوعات مرتبط :کینکت مایکروسافت

بازی‌سازهای ایرانی در نمایشگاه گیم کانکشن

۲۶ مهر ۱۳۹۶
موضوعات مرتبط :گیم بازی کامپیوتری

موج نهنگ آبی به ایران می‌رسد؟

۲۰ شهريور ۱۳۹۶

پای نهنگ آبی به ایران باز می‌شود؟

۱۷ شهريور ۱۳۹۶

قول مساعد وزیر برای حل مشکلات بازی‌های رایانه‌ای

۸ شهريور ۱۳۹۶