نظر شما با موفقيت ارسال شد.
از اينکه در اين نظرسنجی شرکت کرديد متشکريم.
آمار نظرات
نظر شما در باره افزایش پهنای باند اینترنت کشور چیست؟
ضرورت اساسی برای توسعه کشور است
% ۹۰.۱
تاثیری در آن نمی‌بینم
% ۴.۷
غیرضروری است و مخالفم
% ۳.۴
نظری ندارم
% ۱.۸
جمع کل: ۱۵۸۹ رأی