آمار نظرات
شما عملکرد محمود واعظی در وزارت ارتباطات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
% ۸.۶
نسبتا موفق
% ۲۷.۱
متوسط
% ۲۸.۶
ضعیف
% ۱۲.۹
بسیار ناموفق
% ۲۰
نظری ندارم
% ۲.۹
جمع کل: ۷۰ رأی