کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اختلال در اینترنت کشور

25 آبان 1398 ساعت 20:04

ایتنا - دسترسی به اینترنت در کشور دچار اختلال جدی شده است.


شبکه اینترنت کشور با اختلال مواجه شده است.

از بعدازظهر امروز شنبه ٢۵ آبان ماه، اینترنت در برخی سرویس دهنده ها دچار اختلال شده است.
‌به گزارش ایتنا از شامگاه امروز، این اختلال شدت بیشتری یافته و دسترسی به شبکه دچار محدودیت شده است.

البته بنظر می‌رسد با فعال شدن شبکه داخلی کشور(که به شبکه ملی اطلاعات معروف است) دسترسی به معدودی از سایتها در همین شرایط ممکن است، اما کماکان دسترسی به شبکه جهانی و نیز دیگر سرویسهای اینترنتی قطع شده است.

هر چند هنوز توضیح خاصی در زمینه دلیل این اختلال و وضعیت شبکه و زمان رفع آن ارائه نشده،  اما بنظر می‌رسد این اخلال در دسترسی کاربران بتدریج در حال گسترش است.

گزارش‌های رسیده به ایتنا حاکی از اختلال و حتی قطع کامل دسترسی به اینترنت در اکثر سرویس دهنده ها از جمله تمامی اپراتورهای موبابل است.
 
 
 


کد مطلب: 58852

آدرس مطلب: https://www.itna.ir/news/58852/اختلال-اینترنت-کشور

ايتنا
  https://www.itna.ir