۰
plusresetminus
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۰۲:۵۲

محمد‌نژاد: بايد بيش از هزار استاندارد مورد نياز بخش ICT را تامين كنيم

معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات ايران با اشاره به سابقه‌ اين مركز كه بخش عظيمي‌ از امكانات حوزه‌ي ICT را شامل مي‌شود، گفت: در اين 38 سال بخش عظيمي‌ از امكانات ICT كه به مركز ارتباط داشته شناسايي شده است و به دليل حمايت از دانشگاه‌ها، مخصوصا پروژه‌هاي تحصيلات تكميلي، استعداد‌ها و افراد توانمند جديد را شناسايي كرده و ايجاد كميته‌ پژوهشي و هسته‌هاي تحقيقات استاني از جديدترين سياست‌هايي بوده كه از بهمن‌ ماه گذشته پياده‌سازي شده است. شهرام محمدنژاد در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به سه وظيفه‌ اصلي مركز تحقيقات مخابرات ايران در قبال برنامه‌ توسعه‌ چهارم، گفت: بومي‌سازي فناوري‌هايCT،IT و پست، يكي از سه وظيفه‌ اصلي مركز است كه در برنامه‌ توسعه‌ چهارم پيش‌بيني شده و ما موظف به بومي‌سازي تحقيقات هستيم. بومي‌سازي در زمينه CT در برنامه‌ توسعه‌ چهارم 30 درصد، در بخش فناوري اطلاعات 40 درصد و در بخش پست 100 درصد سهم را به خود اختصاص داده است. وي در ادامه به پنج طرح جامع در مركز تحقيقات مخابرات ايران اشاره كرد و افزود: طي چند ماه اخير تلاش شد تا از پراكنده‌كاري به شدت جلوگيري و نيازهاي بخش ICT در اين پنج طرح كلان ديده شود. طرح جامع IT كشور، طرح جامع مخابراتي نوري كشور، طرح جامع ارتباطات نسل جديد، طرح جامع ارتباطات سيار و طرح جامع امنيت، فعاليت پژوهشي را پوشش مي‌دهند و تقريبا اكثر پنج طرح به خوبي تعيين شده و چارچوب‌ها در حال اجرا مي‌باشند و بخش‌هايي نيز از پروژه‌هايي كه تاكنون استخراج شده‌اند، به زودي براي اجرا آماده خواهند شد. معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات ايران با معرفي طرح جامع تحقيقات، شبكه، سيستم و زيرسيستم‌هاي (ادوات) نوري كشور، گفت: اين طرح در سه محور شبكه، سيستم و زيرسيستم‌ها (ادوات) به لحاظ تحقيقاتي طراحي شده‌اند كه در اين طراحي مسائل فني، مديريت، امنيت، آموزش و هر آنچه كه در يك طرح جامع بايد ديده شود، شرح خدمات شده است. وي حركت به سمت شبكه‌ تمام نوري در كشور را از دلايل تدوين چنين طرحي دانست و تصريح كرد: در بسياري از كشورها حركت به سمت شبكه‌ تمام نوري بسيار سريع است و البته به اين معنا نيست كه تمام كشورهاي پيشرو به اين شبكه مجهزند، چرا كه خيلي از آنها 70 درصد به اين طرح رسيده‌اند. هدف ما اين است كه ظرف 10 سال آينده بتوانيم شبكه‌ تمام نوري را در كشور داشته باشيم و احتمال مي‌دهيم حدود 70 پروژه مهم از داخل اين طرح استخراج شود كه پس از تعيين RFP آنها، ظرف 10 ماه آينده براي اجرا بر روي سايت قرار خواهد گرفت. وي ادامه داد: مجري طرح جامع شركت زيرساخت است. بر اساس راهنمايي وزير ICT اولويت با شبكه مي‌باشد كه 50 درصد اين تحقيقات را به خود اختصاص مي‌دهد، 35 درصد مربوط به سيستم و 15 درصد سهم زيرسيستم‌ها (ادوات) خواهد بود. محمدنژاد سياست برون‌سپاري را از ديگر سياست‌هاي جديد مركز اعلام كرد و افزود: مركز تا حدود دو سال قبل، عمده‌ تحقيقات را در داخل انجام مي‌داد و كارشناسان زبده عمدتا درگير انجام پروژه‌ها بودند، اما در حال حاضر به دليل نيازهاي فوق العاده‌اي در بخش ICT از نظر تحقيقات ايجاد شده و توسعه‌ علمي نيز بايد به روال سابق انجام ‌مي‌شد. وي ادامه داد: قطعا ضرورت حضور چند هزار كارشناس و متخصص در مركز احساس مي‌شود تا برآورنده نياز موجود باشند، لذا سياست مركز از تحقيق به مديريت تحقيق تغيير پيدا كرد، اما اين به آن معنا نيست كه در مركز، تحقيقي انجام نمي‌شود، بلکه حدود 10 درصد از بودجه‌ مركز صرف تحقيقات بنيادي و در حدود 85 درصد برون‌سپاري مي‌شود و مركز بر فرآيندهاي برون‌سپاري و برآورده كردن نيازها و همچنين انتقال دانش فني، نقش مديريتي را ايفا مي‌كند. وي افزود: در راستاي برون‌سپاري و مديريت تحقيق، مركز حدود 85 درصد از بودجه‌ خود را به بخش‌هاي خصوصي دانشگاهي و افراد حقيقي و حقوقي واگذار مي‌كند، البته اين بخش‌ها هنوز نتوانسته‌اند نيازهاي مركز را برآورده سازند، ولي همكاري‌ها به شكل منظم به سمت بهينه‌شدن پيش مي‌رود. امروزه سياست داخل مركز به سمت تسريع امور، روان‌سازي قانونمند و كيفي شدن امور، توجه به نيازهاي علمي‌ حال و آينده و به طور كلي تمام بردارهاي مثبت به صورت هم راستا قرار گرفتن عنايت ويژه‌اي پيدا كرده است. به گفته‌ معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات ايران، بعد از برون‌سپاري و عقد قرارداد، سياست‌هايي در راستاي استيفاي حقوق مركز، انتقال دانش فني، كسب آموزش و دانش فني لازم، به وسيله‌ كارشناسان مركز از ديگر اهداف مركز تحقيقات مخابرات ايران است و سهم مرکز در مالکيت معنوي مربوط به دانش کسب شده متناسب با سرمايه‌گذاري در آن پروژه خواهد بود. محمدنژاد ادامه داد: در راستاي ايجاد كميته‌ پژوهشي و هسته‌هاي تحقيقات استاني، ظرف هفت ماه در 23 استان كميته‌ پژوهشي در بخش ICT استان متشكل از مخابرات، پست و پست بانك و دو نفر از استادان صاحب نام دانشگاهي استان تشکيل شده است و هسته‌ها در داخل دانشگاه شامل چهار نفر از استادان و يك نفر از بخش پژوهش مخابرات است كه اين نشان دهنده‌ نگاه و حضور مركز در عمق استان‌ها و دانشگاه‌ها است. اين كميته‌هاي استاني قادر به تصويب پروژه‌هايي تا سقف 50 ميليون تومان مي‌باشند كه در فرآيند بسيار روان تصويب و اجرا مي‌شود. وي افزود: آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اين موضوع تدوين و اعلام گرديده و در حال حاضر در تعدادي از استان‌ها در جريان است و در ساير استان‌هاي در شرف پياده‌سازي با در نظر گرفتن اولويت‌ها و تصويب پروژه‌ها است، اين مراكز با توجه به سياست‌هاي مرکز تحقيقات مخابرات ايران، پروژه‌هاي اولويت‌دار بخش مخابرات، پست و پست بانك استان را انجام مي‌دهند. محمدنژاد مشاوره را از ديگر وظايف مركز تحقيقات مخابرات ايران ذکر کرد و گفت: به طور كلي در برنامه توسعه‌ چهارم، مركز به عنوان مشاور مادر وزارت ICT ذكر شده كه به ميزان 80 درصد، موظف به بومي‌سازي در اين محور است، استانداردسازي وظيفه‌ سوم مركز در متن برنامه‌ چهارم توسعه ياد شده است كه حول اين محور مرکز موظف به تامين 1500 استاندارد مورد نياز در بخش ICT است و اين سه محور اصلي فعاليت‌ها، اولويت‌ها و سياست‌هاي مركز را به خود اختصاص مي‌دهد كه در اين راستا بر اساس دستورات وزير ارتباطات، مرکز وظيفه دارد نيازهاي شركت‌هاي تابعه‌ وزارتخانه و موسساتي كه مستقيم و غير مستقيم به وزارتخانه مرتبط‌اند را در مشاركت و تعامل با آن‌ها استخراج كرده و امكانات مربوط را در راستاي اين نيازها هدايت كند. وي در ادامه افزود: بيش از 85 درصد از بودجه‌ مركز صرف تامين نيازهاي اولويت‌دار بخش ICT كشور مي‌شود كه از وزارت ارتباطات، شركت‌هاي تابع و ساير موسسات مربوط استخراج شده است. همچنين حداكثر 10 درصد از بودجه صرف تحقيقات بنيادي خواهد شد. وي با اشاره به محورهاي اساسي براي همكاري مركز تحقيقات مخابرات ايران، براي رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده تصريح كرد: دانشگاه‌ها، شركت‌هاي ملي يا بخش خصوصي، افراد حقيقي و حقوقي توانمند كه قادرند در اين راستا با ما همكاري كنند و همچنين تحقيقات داخلي مركز كه به ايده‌هاي داخلي اختصاص دارد، 10 درصد بودجه مركز را شامل مي‌شود كه محورهاي همكاري با مركز تحقيقات مخابرات ايران مي باشند. معاون پژوهشي مركز تحقيقات مخابرات ايران خاطر نشان ساخت: به منظور ساماندهي فعاليت‌ها در تعامل با اين موارد گام اول، تهيه‌ دقيق محورهاي تحقيقاتي بوده كه از حدود بهمن ماه سال گذشته كميته‌اي به منظور اين هدف تشكيل شده‌ است و با همكاري پژوهشكده‌هاي داخلي مركز مسوولان و كارشناسان وزارتخانه، دانشگاه‌هاي سراسر كشور و بخش خصوصي استخراج و در دو نوبت اسفندماه گذشته و مهر ماه سال جاري بر روي سايت مركز، اطلاع‌رساني شد و سپس پروژه‌هايي كه داراي اولويت بوده اند، با تعيين مشخصات تا پايان مرداد ماه بر روي سايت اعلام گرديدند. وي افزود: در اين راستا حدود 300 پيشنهاد پروژه از بخش‌هاي مختلف دريافت شده كه هم اكنون در دست بررسي است و پيش‌بيني مي‌شود ظرف يك ماه آينده بررسي‌ها به پايان برسد. محمدنژاد تعيين محورها و استخراج پروژه‌هاي اولويت‌دار را شامل فرآيند مشخصي در مركز دانست و تصريح كرد: انتخاب پروژه‌ها در مركز از فرآيند مشخصي برخوردار است كه طبق اولويت بخش ICT و دارا بودن مصرف اقتصادي و قرار داشتن در مرزهاي دانش از نظر علمي ‌انجام گيرد و همچنين با در نظر داشتن سابقه‌ قبل و بعد از پروژه و قرار داشتن در راستاي محورهاي تحقيقاتي و سياست‌هاي اجرايي مركز، پروژه مورد حمايت مركز تحقيقات قرار خواهد گرفت.
کد مطلب: 5479
نام شما
آدرس ايميل شما

گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
iOS
ویندوزفون
بلک‌بری
هیچکدام