کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

حق امتیاز پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و خدمات ارتباطی تعیین شد

خبرگزاری ايسنا , 10 تير 1394 ساعت 13:55

ایتنا- بر اساس مصوبه هیات وزیران، حق امتیاز پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و پروانه ارائه خدمات ارتباطی تعیین شد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:

۱- حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره – در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش بینی شده در طرح تجاری بیش از دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال باشد به ازای هر پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال ده درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد.

برای مقادیر ارزش خالص روز کسری از پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال ضریب افزایش حق امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد.

۲- حق امتیاز پروانه ارائه خدمات ارتباطی (Servco) بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.


کد مطلب: 36917

آدرس مطلب: https://www.itna.ir/news/36917/حق-امتیاز-پروانه-اپراتور-مجازی-تلفن-همراه-خدمات-ارتباطی-تعیین

ايتنا
  https://www.itna.ir