سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 15 فروردين 1400 ساعت 12:15 https://www.itna.ir/news/64587/ادامه-دورکاری-کارمندان-مایکروسافت-فروکش-کردن-موج-پاندمی-کرونا -------------------------------------------------- عنوان : ادامه دورکاری کارمندان مایکروسافت تا فروکش کردن موج پاندمی کرونا -------------------------------------------------- ایتنا - مایکروسافت تاخیر بازگشایی کامل دفاتر خود را از ماه جولای به سپتامبر به تاخیر انداخته است. متن : مایکروسافت به جرگه شرکت های فناوری پیوسته که تاریخ بازگشایی دفاتر خود را به اواخر ۲۰۲۱ میلادی موکول کرده اند زیرا پیش بینی می شود شیوعکووید۱۹ در آن بازه کاهش یابد. به گزارش ایتنا از مهر، به نوشته نشریهورجمایکروسافت بازگشایی کامل دفاتر خود را از ماه جولای به ۷ سپتامبر موکول کرده است. به گفته سخنگوی شرکت این اقدام با توجه به مشاوره مداوم با کارشناسان بهداشتی و اطلاعات انجام شده است. کورتدلبنه معاون اجرایی ارشد مایکروسافت در ایمیلی برای کارمندان نوشت: تأخیر در بازگشایی دفاتر انعطاف پذیری بیشتری برای کارمندان فراهم می کند تا درباره تابستان برنامهریزیکنند. به گفته او در صورتیکه شرایط بازگشت به محل کار در مناطق مختلف خطرناک باشد، مدیران محلی نیز آزادی اختیار بیشتری برای تصمیمگیریدرباره بازگشت کارمندان به محل کار دارند. هم اکنون تعداد محدودی از کارمندان این شرکت به طور حضوری در محل کار خود حاضر می شوند. از ابتدای ماه مارس حدود ۲۰ درصد کارمندان مایکروسافت در سطح جهان به دفاتر بازگشته اند. این تأخیر در بازگشایی دفاتر نشان دهنده عدم قطعیت درباره وضعیت همهگیریکووید۱۹ است. هرچند تعداد افراد واکسینه شده در حال افزایش است و بازگشت به محل کار ایمن ترخواهدبود، اما هنوز مشخص نیست تا ماه جولای تعداد کافی از افراد در برابر ویروس محافظت شده اند یا خیر. این شرکت قبلاً اعلام کرده بود احتمالاً به بیشتر کارمندانش اجازه می دهد نیمی از هفته را دورکاری کنند.