سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 6 بهمن 1393 ساعت 12:30 https://www.itna.ir/news/34371/طبقه-هفتم-علاءالدین-همچنان-پابرجاست -------------------------------------------------- عنوان : طبقه هفتم علاءالدین همچنان پابرجاست -------------------------------------------------- ایتنا- هنوز هم آثاری از بی‌قانونی از پاساژ معروف علاالدین دیده می‌شود. متن : عضوهیات رییسه شورای شهر تهران با انتقاد از اظهارنظرهای متعدد در مورد سرانجام علاءالدین، گفت: پیشنهاد می شود آثار باقی مانده از طبقه هفتم علاءالدین به طور کامل تخریب شود تا اثری از بی قانونی وجود نداشته باشد. ابوالفضل قناعتی در مورد برخی اظهارنظرها پیرامون بازگشایی مجدد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: براساس قانون مصوب دوره سوم شوراها، هرگونه بارگزاری در ساختمان هایی که قبل از سال ۸۵ ساخته شده اند، منوط بر تخریب از اساس و پی است. وی افزود: ساختمان مذکور نیز جز ساختمان هایی است که قبل از سال ۸۵ و براساس استاندارد آن زمان ساخته شده است و می تواند برای دریافت پایان کار، کل ساختمان را تخریب و مجددا بارگزاری طبقات را آغاز کند. عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در مورد نظریه متفاوت سازمان نظامی مهندسی در مورد ساختمان علاءالدین نیز گفت: کارشناس سازمان نظام مهندسی در مورد ایمنی این ساختمان، دوپهلو صحبت کرده و نظر کارشناسی داده اند اما قانونا این ساختمان به شرط تخریب می تواند بارگزاری جدیدی داشته باشد و قطعا نظر قانون از نظریه کارشناسی یک فرد اولی تر است. به گزارش ایسنا وی با اشاره به شرط اخذ پایان کار برای علاءالدین که از سوی یکی از معاونین شهردار مطرح شده، گفت: شورای شهرتهران و کمیسیون ماده ۱۰۰ ضمن پیمودن، مسیرهای قانونی، رای برتخریب این طبقه صادر کرده اند و حالا نباید یک نفر به صورت دو پهلو صحبت کند و قطعا در این رابطه به وی تذکر داده می شود. قناعتی در عین حال پیشنهاد کرد که آثار باقی مانده از طبقه هفتم علاءالدین به طور کامل تخریب شود تا اثری از بی قانونی وجود نداشته باشد. قالیباف: برخورد محدود به علاءالدین نمی شود شهردار تهران درباره پرونده پاساژ علاءالدین گفت: مالک علاءالدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می داد باز هم از تخلفاتش نمی گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست. محمدباقر قالیباف تصریح کرد: برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود. شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.