سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 23 خرداد 1390 ساعت 11:08 https://www.itna.ir/news/18441/ارائه-طرح-دوفوريتي-براي-حذف-وزارت-ارتباطات-فهرست-ادغام -------------------------------------------------- يك عضو پارلمان خبر داد عنوان : ارائه طرح دوفوريتي براي حذف وزارت ارتباطات از فهرست ادغام -------------------------------------------------- ايتنا - ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه ديگر غيركارشناسي است و نمايندگان مجلس هم به اين نتيجه رسيده‌اند. متن : مردم تهران در مجلس از ارائه طرحي دوفوريتي براي حذف وزارت ارتباطات از پروسه ادغام خبر داد و گفت: در جلسه‌ روز سه‌شنبه مجلس اگر مصوبات امروز كميسيون براي تأمين نظر شوراي نگهبان مطرح شود، قطعاً اين پيشنهاد را مطرح و پيگيري مي‌كنيم. به گزارش ايتنا علي اصغر زارعي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه كميسيون اجتماعي مجلس در مورد ايرادات شوراي نگهبان به ايجاد وزارت امور زيربنايي اظهار داشت: در جلسه امروز ايرادات شورا در مورد اين وزارتخانه بررسي شد. وي خاطرنشان كرد: در اين جلسه نظرات و گزارش‌هاي كارشناسي مراجع مختلف در مورد ادغام نيز به بحث گذاشته شد كه از جمله آنها، پيشنهاد حذف وزارت ارتباطات از پروسه ادغام بود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: طرحي دوفوريتي نيز در اين راستا براي ارائه در صحن علني داريم كه همزمان با ارائه مصوبات كميسيون اجتماعي براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به صحن، آن را مطرح خواهيم كرد. نماينده مردم تهران يادآور شد: مطالب مطرح شده در كميسيون قبل از ارسال به شوراي نگهبان در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد. وي در مورد زمان قرائت نظرات كميسيون در صحن علني گفت: به احتمال زياد اين موضوع روز سه‌شنبه در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود كه البته بستگي به نظر هيئت رئيسه دارد. به گفته وي، پيشنهاد حذف وزارت ارتباطات از ادغام با وزارت امور زيربنائي كه پيشتر توسط كميسيون صنايع مجلس تهيه و تدوين شده با توجه به تصويب ادغام اين وزارتخانه با وزارت امور زيربنائي در صحن مجلس، فعلاً امكان طرح ندارد اما اگر در جلسه علني روز سه‌شنبه، رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان مطرح و به رأي گذاشته شود، قطعاً اين پيشنهاد نيز طرح خواهد شد. زارعي تصريح كرد: ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه ديگر غيركارشناسي است و نمايندگان مجلس هم به اين نتيجه رسيده‌اند.