سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 18 شهريور 1399 ساعت 10:13 https://www.itna.ir/news/62163/مشکل-عصبانیت-ممکن-خواب-نامناسب-مرتبط-باشد -------------------------------------------------- مطابق تحقیقات جدید: عنوان : مشکل عصبانیت شما ممکن است به خواب نامناسب مرتبط باشد -------------------------------------------------- ایتنا - این مطالعه به ارزیابی داده‌های برگرفته از بیش از 200 دانشجوی کالج پرداخته است؛ این قشر از جامعه مستعد تجربه کردن خواب ناکافی به صورت تقریبا مداوم هستند. متن : اگر خود را مستعد طغیان‌های خلق و خویی و خشم مفرط یافته‌اید، این مساله نهایتا ممکن است نتیجه بدخوابی شما باشد. در یکی از پژوهش‌های متعدد منتشر شده در هفته گذشته توسط آکادمی آمریکایی پزشکی خواب خاطرنشان شده است که یافته‌های اولیه این آکادمی گویای وجود رابطه‌ای بین کمتر از حد معمول خوابیدن و وقوع خشم است.   به گزارش ایتنا و به نقل از اسلش‌گیر، این مطالعه به ارزیابی داده‌های برگرفته از بیش از 200 دانشجوی کالج پرداخته است؛ این قشر از جامعه مستعد تجربه کردن خواب ناکافی به صورت تقریبا مداوم هستند. این پژوهشگران دریافتند که پس از چند روز خواب کمتر از آنچه شرکت‌کنندگان در این مطالعه به آن عادت داشتند، این افراد داشتن حس خشم بیشتر از حد معمول را گزارش کردند، که گویای رابطه‌ای بالقوه بین این دو است.   بعدا گروه دیگری از افراد – که با عنوان «افراد مقیم جامعه محلی» توصیف شده‌اند – به این شرکت‌کنندگان افزوده شدند. از این افراد مقیم خواسته شد تا یا خوابشان را به پنج ساعت محدود کنند یا همین کار را به مدت دو شب انجام دهند و یا در زمانهای نامعمولشان بخوابند. این پژوهشگران سپس نویزهای آزاردهنده‌ای را برای این شرکت‌کنندگان پخش کردند که واکنش‌های عصبی آنها را ارزیابی کنند.   نتایج به دست آمده برای هر کسی که خواب بیش از حد کمی را تجربه کرده بود غیرمنتظره نبود – کسانی که در حد خفیفی کم‌خواب شده بودند نیز محتملتر بود که سطوح بالاتری از خشم را در رابطه با نویز بلند تجربه کنند و محتمل‌تر بود که خشم آنها به مرور زمان بدتر شود.   در مقام قیاس، شرکت‌کنندگانی که خواب منظم داشتند وقتی در معرض این نویز قرار گرفتند بهتر توانستند خود را با وجود آن تطابق دهند، که گویای این بود که خواب نقشی مهم در تنظیم عاطفی ایفا می‌کند. پس از تاکید بر این نکته، این مطالعه همچنین دریافت که افرادی که خواب مناسب نداشتند به احتمال بیشتری پس از بازی در یک تورنمنت بازی آنلاین دچار عصبانیت می‌شدند.