سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 30 تير 1398 ساعت 11:37 https://www.itna.ir/news/57420/جریمه-چند-ملیلیون-دلاری-انتظار-یوتیوب -------------------------------------------------- عنوان : جریمه چند ملیلیون دلاری در انتظار یوتیوب! -------------------------------------------------- ایتنا - کمیسیون تجارت فدرال آمریکا جریمه‌ای چند میلیون دلاری برای گوگل تعیین کرده است. دلیل این جریمه عدم رعایت قوانین حفاظت از اطلاعات کودکان در پلتفرم یوتیوب است. متن : گوگل باید جریمهایچند میلیون دلاری به کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) پرداخت کند. این جریمه برای تسویه تحقیقات درباره چالش های یوتیوب در خصوص حفاظت از کودکان هنگام استفاده از سرویس های این پلتفرم انجام شده است. به گزارش ایتنا از مهر، طبق گزارش واشنگتن پست (FTC) تحقیقاتی درباره یوتیوب انجام داد تا مشخص شود آیا در این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو، قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی فدرال برای کودکان زیر ۱۳ سال اجرا می شود یا خیر. در پایان این تحقیق کمیسیون تجارت فدرال آمریکا تشخیص داد گوگل و یوتیوب به طور کامل نتوانستهانداز کودکان محافظت کنند و همچنین اطلاعات آنان را نیز جمعآوریکردهاند. جمعآوریاطلاعات کودکان خلاف قانون حفاظت از کودکان در فضای آنلاین ( COPRA) است. طبق قانون شرکت ها اجازه ندارند اطلاعات کودکان زیر ۱۳ سال را جمعآوریکنند و آنها را هدف آگهی های شخصی سازی شده قرار دهند. از آنجا که منابع واشنگتن پست اجازه ندارند در اینبارهبه طور رسمی سخن بگویند، مبلغ دقیق و شرایط تسویه میان گوگل و (FTC) هنوز مشخص نیست. طبق گزارش های پیشین سالهاستکه کمیسیون تجارت فدرال آمریکا شکایت هایی درباره عدم رعایت حریم خصوصی کودکان در یوتیوب دریافت می کند.