سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 2 خرداد 1400 ساعت 22:03 https://www.itna.ir/news/65034/خوشه-بزرگ-کروی-صورت-فلکی-زانوزده -------------------------------------------------- عکس روز ناسا عنوان : خوشهٔ بزرگ کروی در صورت فلکی زانوزده -------------------------------------------------- ایتنا - کهکشان‌های پس‌زمینه دوردست در این تصویر که در میدان دید با پهنای متوسط قرار دارند، شامل کهکشان NGC 6207 نیز می‌شوند که در قسمت پایین و سمت راست واقع شده است. متن : ادموند هالی، ستاره شناس شهیر انگلیسی در سال ۱۷۱۶ گفت: این شیء مثل یک لکهٔ روشن ولی کوچک است، اما وقتی آسمان آرام است و ماه وجود نداشته باشد، خودش را به چشمان غیرمسلح هم می نمایاند. البته اکنون شیء بزرگ کروی با نام M13، چندان به عنوان یک خوشهٔ بزرگ کروی در صورت فلکی هرکول یا زانوزده (که یکی از درخشان ترین خوشه های ستاره ای کروی در آسمان شمال است) به شمار نمی رود. نماهای تلسکوپی از این دست، منظره ای مملو از صدها هزار ستاره در این خوشهٔ تماشایی را آشکار می کند. این ستاره های خوشه ای که در فاصلهٔ ۲۵ هزار سال نوری از ما قرار دارند، منطقه ای با قطر ۱۵۰ سال نوری تشکیل می دهند. صد ستارهٔ نزدیک به هستهٔ این خوشه، فاصله ای نزدیک به تنها ۳ سال نوری تشکیل می دهند. در مقام مقایسه می توان گفت که نزدیکترین ستاره به خورشید، بیش از ۴ سال نوری از آن فاصله دارد. دامنه جالب توجهی از روشنایی ثبت شده در این تصویر، حاوی ستاره هایی است که تا هستهٔ خوشه متراکم کشیده شده اند. کهکشانهای پس زمینه دوردست در این تصویر که در میدان دید با پهنای متوسط قرار دارند، شامل کهکشان NGC 6207 نیز می شوند که در قسمت پایین و سمت راست واقع شده است.