سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 24 آبان 1384 ساعت 22:43 https://www.itna.ir/news/3283/صنعت-it-كشور-دليل-سياست-های-نادرست-دولت-حال-فروپاشی -------------------------------------------------- عنوان : صنعت ‪ IT‬كشور به دليل سياست های نادرست دولت در حال فروپاشی است -------------------------------------------------- متن : بابك نيكفال ،کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت و گو با خبرگزاری ايرنا گفت: در زمان حاضر وضع اقتصادي و كسب و كار بسياري از شركتهاي خصوصي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور نامطلوب‌است و برخي از آنها در حال ترك كردن حوزه ‪ IT‬هستند. وي با تاكيد بر اينكه صنعت ‪ IT‬در سالهاي ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۳‬در حال پا گرفتن و ثبات بود، ادامه داد: با سياستهاي سال جاري دولت، سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي در اين حوزه در حال نابودي است. به گفته وي دولت هرگاه در كار خود با مشكل مواجه مي‌شود با شعار و ادعاي حمايت از بخش خصوصي، اين بخش را وارد عرصه فعاليت مي‌كند اما پس از رفع مشكلات، با تصويب آيين‌نامه‌هاي جديد عرصه را براي ادامه فعاليت بخش خصوصي تنگ مي‌كند. اين كارشناس، وضعيت موجود براي شركتهاي ‪ PAP ،VOIP‬و ‪ ICP‬را نمونه‌اي از سياستهاي نادرست دولت در قبال بخش خصوصي دانست و گفت: مجوز فعاليت براي اين شركتها با شعار حمايت از بخش خصوصي صادر شد اما در زمان حاضر شرايط و سياستهاي جديد تدوين شده مانعي براي ادامه فعاليت آنها شده‌است. نيكفال تصريح كرد: دولت پس از وارد كردن بخش خصوصي به عرصه ارايه پهناي باند اينترنت به اين نتيجه رسيد كه بازار خوبي را از دست داده لذا با وضع قوانين جديد تمام اين امور را در دست خود گرفته است. اين كارشناس ارشد مخابرات گفت: با توجه به شرايط پيش‌آمده بخش خصوصي از دولت خواهشمند است كه از آن حمايت نكند!. وي با تاكيد بر اينكه صنعت ‪ IT‬در كشور در سال ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۳‬در حال تبديل شدن به يك ابزار كاربردي بود، بيان داشت: با وضعيت پيش آمده اين صنعت مجددا به يك ابزار لوكس تبديل شده است. نيكفال گفت: سياستهاي اخير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باعث شد كه شركتهاي خصوصي ديگر ريسك سرمايه‌گذاري را قبول نكرده و با گذاشتن پول خود در بانكها از اين طريق امرار معاش كنند. وي تاكيد كرد: در كشوري كه بخش خصوصي‌نسبت به دولت بي‌اعتماد شود اقتصاد ويران خواهد شد.