سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 17 خرداد 1395 ساعت 9:29 https://www.itna.ir/news/43361/اسنپ-چت-فعال-ترین-اپلیکیشن-ارتباطی-روزانه -------------------------------------------------- عنوان : اسنپ‌چت فعال‌ترین اپلیکیشن ارتباطی روزانه -------------------------------------------------- ایتنا - اپلیکیشن ارتباطی اسنپ‌چت با توجه به آمارها از فعال‌ترین و شلوغ‌ترین نرم افزارهای ارتباطی است. متن : اپلیکیشن ارتباطی اسنپ‌چت با توجه به آمارها از فعال‌ترین و شلوغ‌ترین نرم‌افزارهای ارتباطی است. تقریبا ۱۵۰ میلیون نفر از اسنپ‌چت در روز استفاده می‌کنند. این روند باعث شده که این ابزار کاربری از تویيتر محبوب‌تر شود. با مقایسه کردن تويیتر و اسنپ‌چت درمی‌یابیم که به طور تقریبی ۱۴۰ میلیون نفر در طول روز از تویيتر استفاده می‌کنند. اسنپ‌چت در طول روز در ماه دسامبر حدود ۱۱۰ میلیون نفر کاربر داشته است. به نظر می‌رسد که این افزایش رشد کاربر اکثرا از افراد جوان ریشه می‌گیرد. با توجه به آمار سایت بلومبرگ ماهانه ۳۱۰ میلیون نفر از تويیتر استفاده می‌کنند.