سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 9 تير 1394 ساعت 12:58 https://www.itna.ir/news/36890/اگر-تلگرام-کند-شده-یعنی-کارگروه-دستور-فیلترینگ-نداده -------------------------------------------------- عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: عنوان : اگر تلگرام کند شده یعنی کارگروه دستور به فیلترینگ نداده است -------------------------------------------------- ایتنا- از لحاظ قانونی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نمی‌تواند حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت یک سرویس صادر کند. متن : عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می کند و از لحاظ قانونی در وظایف این کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد. به گزارش ایتنا از فارس، محمدعلی اسفنانی اظهار داشت: کندی یا اختلال در سرویس ها، ارتباطی با کارگروه تعیین مصادیق ندارد. عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وظیفه و مسئولیت کارگروه، شناسایی محتوای دارای اشکال و تشخیص درباره مجرمانه یا غیرمجرمانه بودن محتوا است. وی ادامه داد: اگر فضایی مشکوک به مجرمانه بودن باشد کارگروه برای بررسی و تصمیم گیری تشکیل جلسه می دهد و حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می کند. وی گفت: بنابراین از لحاظ قانونی در وظایف کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.