سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 25 ارديبهشت 1398 ساعت 10:07 https://www.itna.ir/news/56627/شرکت-های-مخابراتی-آمریکایی-اجازه-همکاری-هواوی-ندارند -------------------------------------------------- به دستور ترامپ عنوان : شرکت‌های مخابراتی آمریکایی اجازه همکاری با هواوی را ندارند -------------------------------------------------- ایتنا - قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی فرمان اجرایی جدیدی را صادر کند تا مانع از استفاده شرکت‌های مخابراتی آمریکایی از تجهیزات تولیدی شرکت هواوی شود. متن : بهانه ترامپ برای صدور این فرمان نگرانی های کاخ سفید در حوزه امنیت ملی است. اما چنین اقدامی باعث خواهد شد تا تجارت شرکت های مختلف تجاری باهواویدر آمریکا به طور کامل مختل شود. سه مقام دولت آمریکا که از این تصمیم ترامپ مطلع هستند، به رویترز گفتهاندوی از یک سال قبل در حال بررسی شرایط به منظور صدور فرمان مذکور بوده و به احتمال زیاد به زودی آن را صادر می کند. هر چند ممکن است ملاحظاتی صدور فرمان یادشده را باز هم به تأخیر بیندازد. به گزارش ایتنا از مهر، صدور این فرمان بر مبنای قانون بینالمللیاضطراری قدرت های اقتصادی صورت می گیرد که بر طبق آن رئیس جمهور آمریکا حق دارد در واکنش به شرایط اضطراری ملی تهدیدکننده آمریکا قوانین تازهایرا در حوزه بازرگانی و تجارت وضع کند. در صورت صدور این فرمان، وزارت بازرگانی آمریکا باید با همکاری دیگر نهادهای دولتی، برنامه ای را به منظور اجرای آن عملیاتی کند. صدور چنین فرمانی در شرایطی که چین و آمریکا درگیر نبردی تازه بر سر تعرفه های تجاری هستند، می تواند خصومت را بین دو طرف به اوج برساند.هواویبارها ادعاهای آمریکا در مورد سوءاستفاده دولت چین از تجهیزات تولیدیهواویبرای جاسوسی را رد کرده است.