سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 5 آبان 1390 ساعت 16:12 https://www.itna.ir/gallery/20110/1/گزارش-تصویری-شرکت-بازدیدکنندگان-نمایشگاه-مطبوعات-خبرگزاری-مسابقه-ایتنا-1 -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری//شرکت بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مسابقه ایتنا(1) -------------------------------------------------- ایتنا - بازدید کنندگان و غرفه داران هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مسابقت ایتنا شرکت کردند. متن :