سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 7 خرداد 1398 ساعت 10:10 https://www.itna.ir/news/56751/هوش-مصنوعی-راه-تبدیل-صورت-متن -------------------------------------------------- عنوان : هوش مصنوعی در راه تبدیل صورت به متن -------------------------------------------------- ایتنا -محققان چینی و مایکروسافت یک سیستم هوش مصنوعی برای تبدیل متن به صوت ابداع کرده‌اند که با کمک ۲۰۰ نمونه یک فایل صوتی بسیار طبیعی تولید کند. متن : فناوری تبدیل متن به صوت هر روز هوشمندتر می شود اما هنوز مشکلی در مسیر پیشرفت آن وجود دارد. این فناوری هنوز هم نیازمند مدت زمان آموزش و منابع زیادی است تا بتواند بازدهی طبیعی تر ارائه کند. در همین راستا به نظر می رسد محققان چینی و مایکروسافت راهحلیایده آل برای این امر یافتهاند. آنها یک سیستم هوش مصنوعی تبدیل متن به صوت ابداع کرده اندکه می تواند فقط با کمک ۲۰۰ نمونه صوتی (معادل ۲۰ دقیقه)، فایل صوتی طبیعی تولید کند. این سیستم به شبکه های عصبی عمیقی تکیه دارد که عملکرد نورون های مغز را تقلید می کنند. این شبکه عصبی عمیق هر اطلاعات ورودی و خروجی را روی لینک های سیناپسی می سنجد و به این ترتیب به آنها کمک می کند هر توالی طولانی (مانند جمله های پیچیده) رافراوریکند. این روند در کنار بخشی از سیستم که سروصدای اضافی را حذف می کند، قابلیت های هوش مصنوعی را بیشتر می کنند. نتیجه آزمایش ها با این سیستم، فقط یک صوت رباتیک نیست. این سیستم هوش مصنوعی بسیار دقیق است و می تواند هر کلمه را به طور ۹۹.۸۴ درصد قابل درک ادا کند. از آن مهم تر با کمک این سیستم فناوری تبدیل متن به صوت قابل دسترسی تر می شود و دیگر نیازی نیست فرد مدت زیادی تلاش کند تا صدایی طبیعی در چنین سیستمی بسازد.