سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 19 فروردين 1400 ساعت 21:20 https://www.itna.ir/news/64625/کلاب-هاوس-فیلتر -------------------------------------------------- عنوان : کلاب هاوس فیلتر شد؟ -------------------------------------------------- ایتنا - شبکه اجتماعی کلاب هاوس در ایران فیلتر شد. متن : علیرغم مصاحبه چندروز پیش دادستان کل کشور مبنی بر اینکه تصمیمی برای فیلترشدن کلاب هاوس گرفته نشده، اما اکنون گزارش هایی مبنی بر اختلال در دسترسی کاربران به این شبکه اجتماعی گزارش می شود. به گزارش ایتنا، در چند روز اخیر زمزمه هایی مبنی بر فیلتر شدن این شبکه اجتماعی که به سرعت جای خود را میان کاربران ایرانی باز کرد، شنیده می شد. بر طبق برخیگزارشات، دسترسی بسیاری از کاربران به شبکه کلاب هاوس مسدود شده است و فقط با فیلتر شکن امکان اتصال و استفاده از کلاب هاوس را دارند.