سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 7 مهر 1402 ساعت 18:25 https://www.itna.ir/news/74859/پادماده-هم-جذب-نیروی-جاذبه-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : پادماده هم جذب نیروی جاذبه می‌شود -------------------------------------------------- ایتنا - بر اساس فرضیه نسبیت عام اینشتین نیز تمام مواد، اعم از ماده و پادماده، یکسان‌اند و واکنش مشابهی به نیروی جاذبه دارند. متن : دانشمندان در آزمایشی برای اولین بار نشان داده‌اند که پادماده نیز مانند ماده، با سقوط به جاذبه پاسخ می‌دهد؛ موضوعی که بار دیگر بر فرضیه نسبیت عام اینشتین صحه می‌گذارد. به گزارش ایتنا و به نقل از ایندیپندنت، این آزمایش در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌های (CERN) و روی پادماده همتای هیدروژن، سبک‌ترین عنصر جهان، انجام شد. همه چیز، از سیاره‌ها و ستاره‌ها گرفته تا حیوانات و اشیا، از ماده تشکیل شده است. پادماده قرینه ماده است، همان جرم را دارد اما با بار الکتریکی متضاد. تقریبا تمام ذرات زیراتمی، مانند الکترون و پروتون، جفت قرینه پادماده دارند. در حالی که الکترون‌ بار منفی دارد، بار پادالکترون که پوزیترون نام دارد، مثبت است. به همین ترتیب، پروتون بار مثبت دارد، اما بار پادپروتون منفی است. بر اساس فرضیه‌های فعلی، مهبانگی که جهان را به وجود آورد به میزان برابر ماده و پادماده تولید کرد. اما تقریبا هیچ پادماده‌ای روی زمین وجود ندارد، و مهم‌تر اینکه ماده و پادماده ناسازگارند و اگر با یکدیگر برخورد کنند، نابود می‌شوند. اما دانشمندان سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای موفق شده‌اند در شرایط کنترل‌شده، پادهیدروژن بسازند. سپس، آن را در محفظه‌ای میان میدان‌های مغناطیسی قرار دادند و مشاهده کردند که با غلبه جاذبه، مانند هیدروژن عمل می‌کند و پایین می‌افتد. در فرضیه نسبیت عام اینشتین نیز تمام مواد، اعم از ماده و پادماده، یکسان‌اند و واکنش مشابهی به نیروی جاذبه دارند. علت کمیابی پادماده در جهان قابل‌مشاهده همچنان یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های فیزیک است؛ به‌عنوان مثال، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که کهکشان‌ها از پادماده ساخته شده باشند. اما این آزمایش نشان داد که ماده و پادماده به جاذبه واکنش یکسان دارند و این توضیح احتمالی را که ماده، پادماده را در جریان مه‌بانگ دفع کرده است رد می‌کند.