سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 7 ارديبهشت 1395 ساعت 10:17 https://www.itna.ir/news/42566/یک-کمپین-توئیتری-منع-موبایل-حین-رانندگی -------------------------------------------------- عنوان : یک کمپین توئیتری برای منع موبایل حین رانندگی -------------------------------------------------- ایتنا- ۱۰ درصد رانندگان ۱۵ تا ۱۹ ساله که در سال ۲۰۱۴ دچار تصادفات منجر به مرگ شده‌اند هنگام تصادف از تلفن همراه خود استفاده کرده‌اند. متن : نهاد نظارت بر ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا برای متوقف کردن تایپ پیام حین رانندگی به توئیتر متوسل شد. به گزارش ایتنا از ایسنا، سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا طی کمپینی در توئیتر از کاربران خواست که تایپ پیام حین رانندگی را متوقف کنند و به آنها عواقب جدید رانندگی در حواس پرتی را یادآور شده است. به گفته سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا ۱۰ درصد رانندگان ۱۵ تا ۱۹ ساله که در سال ۲۰۱۴ دچار تصادفات منجر به مرگ شده اند هنگام تصادف از تلفن همراه خود استفاده کرده اند در حالیکه ۳۰ درصد رانندگان ۲۰ تا ۳۰ ساله نیز که در تصادفات منجر به فوت حضور داشته اند، قبل تصادف از موبایل استفاده میکرده اند.