سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 11 دی 1397 ساعت 10:26 https://www.itna.ir/news/55184/رفع-انحصار-مکالمات-بین-الملل-درآمد-اپراتورها-افزایش-می-یابد -------------------------------------------------- عنوان : پس از رفع انحصار مکالمات بین‌الملل درآمد اپراتورها افزایش می‌یابد؟ -------------------------------------------------- ایتنا - شرکت ارتباطات زیرساخت ایران قصد دارد سرویس مکالمات بین‌الملل را از انحصار خود خارج کرده و ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین‌الملل را به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا از طرفی تصدی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه کاهش و هم‌چنین درآمد اپراتورها افزایش یابد. متن : انتقال ترافیک تلفنی یا همان مکالمات بین المللدر حال حاضر جزو حقوق حاکمیتی دولت است و شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از دولت، گیت هایی را تعیین کرده که در حالت مجاز، ترافیک بین الملل باید از این گیت ها به خارج از کشور (اصطلاحا اورجینیت) شده و از همین گیت ها هم وارد ایران (اصطلاحا ترمینیت) شود و هر ترافیکی که خارج از این گیت ها رد و بدل شود، غیرمجاز است. اما با واگذاری مکالمات بین الملل به اپراتورها، انحصار زیرساخت در حوزه ی ترمینیشن و اورجینیشن کاهش می یابد. در این راستا، صادق عباسی شاهکوه -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور- اظهار کرده بود: شرکت ارتباطات زیرساخت قرار است از شرکتی دارای انحصار محدودکننده برای اپراتورها، به شرکتی تبدیل شود که بهسرمایه گذاری اپراتورها کمک می کند. تا پایان سال ۱۳۹۵، هشت درصد درآمد اپراتورها صرف زیرساخت می شد، قرار است در پایان برنامه ششم توسعه درآمد اپراتورها، ۱۹.۴ درصد رشد داشته باشد. با رشد هفت درصدی درآمد زیرساخت، تنها پنج درصد درآمد اپراتورها صرف زیرساخت می شود. به گزارش ایتنا از ایسنا، وی هم چنین با بیان این که آنچه از ارتباطات بین الملل مورد نیاز اپراتورهاست را فراهم می کنیم، گفته بود: بحث آزادسازی ارائه خدمات مکالمات بین المللرا نیز در دستور کار داریم که در مراحل تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. به این ترتیب، زیرساخت ها را برای اپراتورها تامین کرده اما قصد داریم اپراتورها را وارد عرضه خدمات مکالمات بین الملل کنیم. عباسی شاهکوه با بیان این که هم اکنون هشت درصد درآمد اپراتورها صرف زیرساخت می شود، بیان کرده بود: یکی از برنامه های مدنظر ما، کاهش هزینه اپراتورها در لایه زیرساخت است و در این زمینه، سیاستمان این است که ظرف پنج سال آینده، هزینه ها را طوری کنترل کنیم که تنها پنج درصد درآمد اپراتورها به ارتباطات زیرساخت شامل ارتباطات بین الملل و بین استانی مربوط شود. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا نیز با اشاره به آزادسازی ورفع انحصار از مکالمه بین المللاظهار کرد: سیاست های خوبی برای آزادسازی ترافیک بین الملل اتخاذ شده که به زودی پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامات اجرای آن انجام خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به مکالمات و ترافیک بین المللی که روزانه از طریق گیت های زیرساخت با سایر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه رد و بدل می شود، در صورت خروج شرکت ارتباطات زیرساخت از انحصار و آزادسازی فعالیت های مربوط به صوت، در صورت امکان حضور و فعالیت اپراتورهای ارتباطی و بخش خصوصی، می توان انتظار بهبود کیفیت ارتباطات بین الملل را داشت.