سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 20 اسفند 1397 ساعت 12:25 https://www.itna.ir/news/55895/حمله-تند-مربی-سابق-زاکربرگ-شیرین-کاری-های-فیس-بوک -------------------------------------------------- عنوان : حمله تند مربی سابق زاکربرگ به شیرین کاری‌های فیس بوک -------------------------------------------------- ایتنا - یکی از مربیان اولیه مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک در سیلیکون ولی، ضمن حمله شدید به بیانیه تازه این شرکت در مورد حریم شخصی، این کار را شیرین کاری روابط عمومی فیس بوک توصیف کرد. متن : راجرمکنامی که در گذشته درفیسبوکسرمایه گذاری کرده و به زاکربرگ هم مشاوره داده بود، وعده تازه رئیسفیسبوکدر زمینه تمرکز بر حریم شخصی کاربران و توجه بیشتر به این موضوع را تنها یک اقدام از سوی روابط عمومی برای تأثیرگذاری بر مخاطبان توصیف کرد که باعث انحراف از مشکل اصلی این شبکه اجتماعی می شود. وی که در گذشته زاکربرگ را از فروشفیسبوکبه یاهو منصرف کرده و شریلسندبرگ را به عنوان یکی از مدیران کلیدیفیسبوکمنصوب کرده بود، امروزه به یکی از منتقدان جدی این شبکه اجتماعی مبدل شده که از بی توجهی آن در زمینه حفاظت از حریم شخصی و داده های خصوصی کاربران به شدت خشمگین است. به گزارش ایتنا از مهر، او قبلاً در مورد احتمال سو استفاده ازفیسبوکبرای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا توسط کشورهای خارجی هشدار داده بود. اما زاکربرگ و همکارانش به این اخطارها توجهی نکردند. از نظر وی وعده های تازه زاکربرگ در مورد تعهدفیسبوکبه رمزگذاری اطلاعات کاربران و احترام به حریم شخصی مردم را نباید چندان جدی گرفت. وی رمزگذاری اطلاعات کاربران درفیسبوکرا تنها حل کننده یک درصد از مشکلات این شبکه اجتماعی دانسته و خواستار اصلاح مدل کسب و کارفیسبوکشده که مبتنی بر ردگیری اطلاعات کاربران و حتی افرادی است که در این شبکه اجتماعی عضویت ندارند. او به صراحت ازفیسبوکخواسته که از این کار دست بردارد. راجرمکنامی همچنین از طرح یکی از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای چند تکه شدن برخی غول های فناوری مانندفیسبوک، گوگل و اپل پشتیبانی کرد.