سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 19 خرداد 1400 ساعت 8:34 https://www.itna.ir/news/65155/افزایش-تجویز-داروهای-ضدافسردگی-دوران-کرونا-باعث-رشد-چشمگیر-قیمت -------------------------------------------------- عنوان : افزایش تجویز داروهای ضدافسردگی در دوران کرونا باعث رشد چشمگیر قیمت آنها شد -------------------------------------------------- ایتنا - آتالیز داده‌ها بر روی 100000 نفر دریافت که افراد زیر سن 25 سالگی که از این داروها استفاده نموده بودند با دو برابر شدن ریسک خودکشی در مقایسه بابیماران مسنتر مواجه شدند. متن : بر پایه مطالعه‌ای جدید، استفاده از داروهای ضدافسردگی در طی سال 2020 به خاطر همه‌گیری کووید-19 رشد چشمگیری یافت، و قیمت‌ها در نتیجه آن افزایش یافته‌اند. این تحقیق در دانشگاه هادرسفیلد انجام شده است، که در آن خاطرنشان شده که روندهای تجویز و هزینه‌ای مشخصا نشانگر نیاز به استراتژیهای سلامت روانی و مداخله‌هایی برای «بهینه‌سازی» استفاده از این داروها هستند.   به گزارش ایتنا و به نقل از اسلش‌گیر، این مطالعه جدید بر تجویزها و هزینه‌های داروهای ضدافسردگی در بریتانیا متمرکز بود، هرچند که روندهای مشباهی در کشورهای دیگر نیز گزارش شده است. به عنوان مثال، سازمان غذا و داروی آمریکا در تابستان گذشته گزارش کرد که تقاضا برای یکی از پرطرفدارترین داروهای ضدافسردگی به نام سرترالین در بهبوهه مشکلات عرضه‌ای ناشی از پاندمیک کرونا رشد چشمگیر ناگاهی داشت است.   ترکیب این دو منتج به کمبود دارو در آن زمان شد، و اگرچه در حال حاضر این مشکل رفع شده است ولی این مطالعه جدید خاطرنشان نموده است که هزینه داروهای رایج ضدافسردگی افزایش یافته است – و سرترالین، که با عنوان Zoloft نیز شناخته می‌شود، تا حدود زیادی متاثر از افزایش کارمزدهای تجویزی قرار گرفته است.   اگرچه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که به علت همه‌گیری کووید-19 تقاضا برای داروهای ضدافسردگی افزایش یابد، ولی افزایش قیمت آنها به عنوان یک نگرانی ویژه مطرح شده است؛ نگرانی دیگری که وجود دارد ریسک استفاده جوانان از این داروها است.   آتالیز داده‌ها بر روی 100000 نفر دریافت که افراد زیر سن 25 سالگی که از این داروها استفاده نموده بودند با دو برابر شدن ریسک خودکشی در مقایسه بابیماران مسنتر مواجه شدند. نهایتا اینکه، این پژوهشگران خواهان تحقیقات بیشتر برای بهینه‌سازی استفاده از داروهای ضدافسردگی با توجه به افزایش هزینه‌ها و ریسکهایی هستند که جوانها ممکن است در زمان استفاده از این قرصها با آنها مواجه شوند.