سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 10 آذر 1392 ساعت 11:55 https://www.itna.ir/note/28561/تاثیر-ارتباطات-باند-پهن-متغیر-های-کلان-اقتصادی -------------------------------------------------- عنوان : تاثیر ارتباطات باند پهن بر متغیر های کلان اقتصادی -------------------------------------------------- ایتنا - ۱۰ درصد افزایش در ضریب نفوذ باند پهن سبب رشد GDP به میزان ۳۸/۱ شده است و این رقم در کشورها و اقتصادهای بالا سبب رشد GDP به میزان ۲۱/۱ شده است. متن : جمال صوفیه -------------- تحلیلگر ICT با روند افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در بخش باند پهن( broadband ) که عموماً اشاره به ارتباطات باند پهن یا ارتباطات پر سرعت سرعت اینترنت دارد، بخش های اقتصادی و سیاستگزاران علاقه مند به بررسی اثرات اقتصادی این ارتباطات فراخ باند روی وضعیت اقتصادی کشورها شده اند. به عنوان مثال چین و مالزی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ به ترتیب ۴۴/۷ میلیارد و ۶/۱ میلیارد دلار در زمینه باند پهن سرمایه گذاری کرده اند. اگرچه اندازه گیری اثرات اقتصادی این پدیده نیاز به آمارها و ارقام درست و دقیق در هر کشوری دارد و از زمان پیداش و شروع گسترش این نوع ارتباطات باید داده های مربوطه جمع آوری شود تا تحلیل درستی صورت گیرد و این کار در خیلی از کشورها یا انجام نمی شود یا به صورت درست و دقیق بررسی نمی شود، اما علیرغم این چالش ها و دیگر مشکلات، اتحادیه بین المللی مخابرات ( ITU ) در گزارشی که در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده اثرات کلان اقتصادی باند پهن را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است. علیرغم چالش های موجود دو دیدگاه مطرح در این زمینه وجود دارد : یکی به رهبری اقتصاددان معروف هاروارد رابرت بارو است که مدلی تحت عنوان تغییر تکنولوژیکی درون زا معرفی کرده و اثرات تجمیعی و کلان باند پهن را روی توسعه اقتصادی بررسی کرده است. در این دیدگاه پرسش اصلی این است که نقش و سهم باند پهن روی رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) ، و همچنین بر بهره وری و اشتغال چیست؟ دیدگاه دوم اثرات باند پهن را از نگاه اقتصاد خرد بررسی می کند و در سطح شرکت است و بر نقش و سهم باند پهن روی بازدهی فرایندهای کسب و کار و رشد فروش تاکید دارد. پرسش اصلی در این حالت درک میزان بازگشت سرمایه گذاری روی باند پهن و IT در سطح شرکت است. پژوهش های انجام شده در هر دو حوزه ذکر شده این فرضیه را قویاً پشتیبانی می کند که باند پهن اثر مهمی روی اقتصاد دارد. البته اثرات باند پهن روی رشد اقتصادی در کشورهایی که نرخ پذیرش فناوری بالایی دارند بیشتر است و دوم اینکه باند پهن اثر قوی تری روی بهره وری بخش هایی که هزینه مبادلات آنها بالا است دارد مثلاً روی بخش خدمات مالی یا توریسم. در تحلیلی دیگر اثرات اقتصادی باند پهن از چهار منظر بررسی شده است: نخست اثرات ناشی از ساخت شبکه های باند پهن یا در واقع همان ایجاد و ساخت زیرساخت ها که منجر به تولید شغل و ضریب فزاینده می شود. دوم اثرات ناشی از سرریز externalities که هم روی بنگاه ها و هم روی مصرف کنندگان اثر دارد. پذیرش باند پهن در درون شرکت ها منجر به بهره وری می شود که خود سبب رشد GDP می شود. از طرف دیگر، پذیرش خانوارها سبب افزایش درآمد واقعی خانوارها می شود. علاوه بر این منافع مستقیم که سبب رشد GDP می شود، کاربران خانگی از ناحیه مازاد مصرف هم منتفع می شوند که در واقع به معنی اختلاف بین آنچه آنها حاضرند برای باند پهن بپردازند و قیمت واقعی آن است. نتایج چند تحقیق در کشورهای اقتصادی با درآمد کم و متوسط که توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ انجام شده حاکی از آن است که ۱۰ درصد افزایش در ضریب نفوذ باند پهن سبب رشد GDP به میزان ۳۸/۱ شده است و این رقم در کشورها و اقتصادهای بالا سبب رشد GDP به میزان ۲۱/۱ شده است. در تحقیق دیگری که در چند کشور در زمینه اثر اشتغال زایی باند پهن شده است به عنوان نمونه در انگلستان با سرمایه گذاری ۵/۷ میلیارد دلار در طرحی به نام طرح بریتانیای دیجیتال حدود دویست و یازده هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. در زمینه اثرات باند پهن روی بهبود بهره وری، پژوهش ها حاکی از آن است که کسب و کارهای الکترونیکی به میزان ۵ ، ۱۰ و ۲۰ درصد به ترتیب روی بهره وری بخش های تولیدی، خدمات و اطلاعاتی تاثیر داشته است.