سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 8 مرداد 1398 ساعت 9:47 https://www.itna.ir/news/57496/هوش-مصنوعی-طبقه-بندی-عواطف-انسانی-شیوه-راه-رفتن -------------------------------------------------- عنوان : هوش مصنوعی و طبقه‌بندی عواطف انسانی از شیوه راه رفتن -------------------------------------------------- ایتنا- این امکان و قابلیت برای هوش مصنوعی فراهم شد که بتواند احساسات و عواطف انسانی را از شیوه راه رفتن و گام برداشتن بفهمد و این عواطف را طبقه‌بندی کند. متن : مطابق مطالعات کارشناسان، شیوه راه رفتن و گام برداشتن یک فرد، مطالب زیادی در مورد احساسات و عواطف لحظه ای و آنی آن شخص بیان می کند. به عنوان مثال وقتی که شخص افسرده یا غمگین باشد، تمایل دارد که شانه های خود را از حالت معمولی پایین تر نگاه دارد و روش خاصی برای راه رفتن خود دارد و معمولاً آرام تر از حالت عادی قدم برمی دارد. به گزارش ایتنا ازرایورز به نقل از ونچربیت، پژوهشگران دانشگاه چپتل هیل و دانشگاه مری لند اخیراً پزوهشی انجام دادند و یک روش یادگیری ماشینی را مورد مطالعه، نقد و بررسی قرار دادند که می تواند عواطف ادراک شده یک انسان را برآورد نماید. این عواطف می تواند شامل جاذبه(مثبت یا منفی) و برانگیختگی(آرام یا پرانرژی) باشد. به گفته محققین، یادگیری ماشینی مذکور در حقیقت از روی شیوه گام برداشتن افراد می تواند این عواطف را شناسایی و طبقه بندی کند. پژوهشگران بر این باور هستند که این روش که روشی نوآورانه و خلاقانه در شناخت عواطف انسان شناخته می شود، حدود 80.07 درصد دقت دارد و این میزان دقت در آزمایش های ابتدایی ثابت شده است. نویسندگان و پژوهشگران اظهار داشتند: عواطف و احساسات در زندگانی بشر نقشی حساس و حیاتی را ایفا می کند. آنها در ادامه مقاله خود در رابطه با این روش یادگیری ماشینی افزودند: احساسات، نموداری جالب و شفاف از تجارب و اندوخته های ما در طول زندگی است. احساسات، پنجره ای از درون انسان به دنیای بیرون او است. یکی از ابزارهای انسانی برای ارتباط با سایر انسان ها، احساسات است. انسان در طول زمان های مختلف زندگی خود احساسات متفاوتی دارد و این عواطف بر حالات بدنی، دویدین و راه رفتن او تأثیر می گذارد. در روش یادگیری ماشینی، چهار احساس شادی، غم، عصبانیت و خنثی وجود دارد. در هر کدام از این حالات، انسان به روش و شیوه خاصی راه می رود و قدم برمی دارد. این شیوه ها در بین اکثر انسان ها مشترک است. در این مدل جدید، حالات شانه ها، فاصله بین دو گام متوالی و موقعیت گردن و دست ها اهمیت دارد.