سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 4 مهر 1398 ساعت 20:33 https://www.itna.ir/gallery/57946/1/گزارش-تصویری-ایتنا-تصاویری-گیرا-سوپر-ماه-گرگ-خونین -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری ایتنا: تصاویری گیرا از سوپر ماه گرگ خونین -------------------------------------------------- متن : آنچه در این گزارش تصویری به نقل از cnet مشاهده می کنید در 20 و 21 ژانویه 2019 رخ داده و با نام فانتزی سوپر ماه گرگ خونین شناخته شد؛ این عنوان ترکیبی از خسوف کامل (خونی رنگ) با ماه ژانویه (گرگ) و بزرگی ظاهری ویژه آن به علت نزدیکتر شدن ماه (سوپر) به زمین بود.