سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) 29 مهر 1393 ساعت 11:24 https://www.itna.ir/news/32916/تعرفه-پیامک-تلفن-ثابت-تعیین -------------------------------------------------- عنوان : تعرفه پیامک تلفن ثابت تعیین شد -------------------------------------------------- ایتنا- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه پیامک تلفن ثابت و بین الملل را اصلاح و تصویب کرد. متن : به گزارش ایتنا از مهر، براساس مصوبه شماره ۱۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات، سقف تعرفه پیامک تلفن ثابت به ازای هر پیامک از شبکه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی ۶۰ ریال درنظر گرفته شده و برحسب دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان معادل ۲ دقیقه مکالمه محاسبه می شود. در همین حال سقف تعرفه پیامک تلفن ثابت به ثابت بین استانی، ۱۲۰ ریال و معادل ۴ دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان محاسبه خواهد شد. در این مصوبه سقف تعرفه پیامک تلفن همراه به شبکه تلفن ثابت و بالعکس ۱۲۰ ریال و معادل ۴ دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان درنظر گرفته شده است. براساس این مصوبه دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه می وانند تعرفه هر پیامک صادره بین الملل را براساس توافق با اپراتورهای کشورهای مقصد تعیین کنند. دارندگان پروانه موظفند در خصوص تعرفه و سایر مقررات مربوط به این خدمت به مشترکان اطلاع رسانی کنند. این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درخصوص اصلاح بند ۶ مصوبات شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ کمیسیون تنظییم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه پیامک تلفن ثابت و بین الملل به تصویب رسیده و جایگزین مصوبه قبلی شده است.