کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش تصویری ایتنا از همایش استانداردهای وب

سايت خبری ايتنا , 1 مرداد 1391 ساعت 16:31

گزارش تصویری ایتنا از نخستین همایش استانداردهای وبکد مطلب: 22947

آدرس مطلب: https://www.itna.ir/gallery/22947/1/گزارش-تصویری-ایتنا-همایش-استانداردهای

ايتنا
  https://www.itna.ir