کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش تصویری//شرکت بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مسابقه ایتنا(3)

سايت خبری ايتنا , 6 آبان 1390 ساعت 12:13

ایتنا - بازدید کنندگان و غرفه داران هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مسابقت ایتنا شرکت کردند..کد مطلب: 20112

آدرس مطلب: https://www.itna.ir/gallery/20112/1/گزارش-تصویری-شرکت-بازدیدکنندگان-نمایشگاه-مطبوعات-خبرگزاری-مسابقه-ایتنا-3

ايتنا
  https://www.itna.ir