کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش تصویری//شرکت بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مسابقه ایتنا(1)

5 آبان 1390 ساعت 16:12

ایتنا - بازدید کنندگان و غرفه داران هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مسابقت ایتنا شرکت کردند.کد مطلب: 20110

آدرس مطلب: https://www.itna.ir/gallery/20110/1/گزارش-تصویری-شرکت-بازدیدکنندگان-نمایشگاه-مطبوعات-خبرگزاری-مسابقه-ایتنا-1

ايتنا
  https://www.itna.ir