آمار نظرات
بنظر شما دلیل اصلی عدم استفاده از نرم‌افزارهای اوریجینال و بی‌توجهی به کپی‌رایت چیست؟
عدم دسترسی به نرم‌افزار اوریجینال
% ۱۰.۷
عدم اطمینان از اوریجینال بودن نرم‌افزار
% ۷.۱
گرانی نرم افزار اوریجینال
% ۶۸.۹
دلایل دیگر
% ۶
جمع کل: ۴۶۱۷ رأی