آمار نظرات
شما درباره طرح رجیستر کردن گوشی‌ها چه نظری دارید؟
خوش‌بینم، به بهبود قیمت یا خدمات کمک می‌کند
% ۱۸.۲
هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت
% ۹.۱
بنظرم طرح مبهمی است
% ۶.۸
بازار را آشفته‌تر می‌کند
% ۶۵.۹
جمع کل: ۴۴ رأی