آمار نظرات
گوشی شما دارای کدام سیستم عامل است؟
اندروید
% ۷۳.۳
iOS
% ۱۷.۸
ویندوزفون
% ۱.۵
بلک‌بری
% ۱.۶
هیچکدام
% ۵.۹
جمع کل: ۲۱۹۹ رأی