آرشيو برچسب: رونمایی از آیفون 8
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مشخصات کامل سخت‌افزاری آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۹
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش یازدهم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۴
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش دهم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۱
مشخصات کامل سخت‌افزاری آیفون X
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۴۳
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش نهم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۰
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش هشتم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۰
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش هفتم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۳
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش ششم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۱
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش پنجم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۴۳
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش دوم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۸
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش چهارم)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۰
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۲۸
گزارش تصویری ایتنا // رونمایی از آیفون 8 (بخش اول)  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۹
شمارش معکوس به پایان رسید!
۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶