۰
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۴ ساعت ۰۸:۲۱

تيم جديد آى سى تى كشور در وزارت ارتباطات مستقر شد

• عدالت اجتماعى در معاونت برنامه ريزى معاون ارتباطات و برنامه ريزى جديد تاكنون مديركل تحول ادارى وزارتخانه بوده و در زمان وزارت محمد غرضى نيز معاون برنامه ريزى بوده است.كامرانى نيز در مراسم معارفه از وزير ارتباطات به خاطر اينكه او را در «مسئوليت اين سنگر» قرار داده تشكر كرد.او مهمترين برنامه مجموعه تحت مديريتش را در چهار محور خلاصه كرد: «محور اول پياده سازى چشم انداز بخش آى سى تى، محور دوم پياده سازى سياست هاى كلى مرتبط با بخش آى سى تى و محور سوم انجام برنامه هاى دولت خواهد بود. محور چهارم قانون برنامه چهارم و سند ملى توسعه مى باشد كه نهايتاً احصاى اصول برنامه هاى چهارگانه دولت ذكر شده در بند اول ميثاق نامه هيات دولت است.»معاون پيشين برنامه ريزى وزارت ارتباطات نيز در مراسم توديع خود گفت: «برنامه چهارم توسعه نقطه اوج آى سى تى در ايران است.»برات قنبرى توضيح داد: «در برنامه چهارم توسعه در اين حوزه بايد از نظر كمى به اشباع برسيم تا در برنامه پنجم به كيفيت دست پيدا كنيم.»او گفت: «تنها بخشى كه زمينه هاى شكوفايى آن در پنج سال آينده بيش از همه فراهم شده حوزه آى سى تى است.»در برنامه چهارم توسعه ۲۰ هزار ميليارد تومان در حوزه آى سى تى هزينه مى شود كه يك هزار ميليارد آن در پست، ۱۵ هزار ميليارد تومان در بخش مخابرات و چهار هزار ميليارد تومان در حوزه فناورى اطلاعات هزينه مى شود.به گفته قنبرى در برنامه پنجم حوزه آى سى تى ۴۰ هزار ميليارد تومان بودجه خواهد داشت كه در پست به ۴هزار ميليارد تومان، در مخابرات به ۱۲ هزار ميليارد تومان و در بخش فناورى اطلاعات به ۲۶ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.قنبرى تاكيد كرد: ما در حوزه اى هستيم كه در آن مى توان براى پياده سازى شعار عدالت اجتماعى زمينه سازى كرد. • حذف خاطره هاى بد مديرعامل جديد شركت مخابرات ايران پيش از اين مديرعامل شركت مخابرات استان آذربايجان شرقى بوده است.فيضى در مراسم معارفه خود گفت: « اميدوارم روزى برسد كه نارسايى هاى ما از مطبوعات حذف بشود و خاطره نارضايتى ها از ياد مردم ايران برود.»او اظهار اميدوارى كرد: «به كمك همه دوستان مخابرات ايران و راهنمايى مقامات ارشد در سياستگزارى بتوانيم برنامه هاى تبيين شده كشور و شعارهاى داده شده پيرامون مباحث ارتباطات را محقق كنيم. اين امر جز با يارى پرسنل توانمند مخابرات مقدور نخواهد بود.»كرم پور مديرعامل پيشين شركت مخابرات در مراسم توديع خود سخنرانى نكرد. • براى نوكرى در پست آمده ام مديرعامل جديد شركت پست ايران تاكنون تجربه مديريت بخش پستى كشور در قزوين، خوزستان و اراك را برعهده داشته است.محبيان عراقى تاكيد كرد آمده تا در شبكه پستى كشور نوكر مردم باشد.محبيان گفت: «اميدوارم همگى كمك كنند تا شبكه پستى بدون عيب و نقص كه مورد رضاى خدا و قبول مردم باشد، بسازيم.»او گفت: «پس از هر تحولى انتظار مى رود مديران جديد برنامه هاى كارى ارائه كنند. الحمدلله رب العالمين يكى از برنامه هاى ما نيز حضور در نقاط مختلف و جاى جاى كشور با مجموعه معاونان و هيات مديره براى حل مشكلات خواهد بود.»محبيان برنامه ديگر خود را تشكيل شركت پست با ۱۵ ميليون سهامدار و ۶۰ ميليون شريك عنوان كرد.او گفت: « من ۱۹ سال در شبكه پستى كشور يار و ياور بودم و از امروز آمده ام تا تيم جديدى معرفى كنم و با تغيير جريان و ديدگاه شبكه پست متفاوتى بسازم.»او ادامه داد: «در سه فاز كار را شروع مى كنم. فاز اول كارى آن است كه جلوى سقوط شبكه پستى گرفته شود و در فاز دوم مى خواهيم در يك شرايط متعادل براساس برنامه چهارم توسعه حركت كنيم. سپس در فاز سوم با استفاده از مباحث كوچك سازى دولت و كاهش تصدى گرى حرفى براى گفتن داشته باشيم تا نهايتاً رتبه ايران در بخش پست به سطح عالى تر رسانده شود.»ايران از نظر خدمات پستى اكنون در رتبه ۳۶ دنيا قرار دارد.فائقى مديرعامل سابق شركت پست نيز در مراسم خداحافظى خود گفت: « اگر حرفى داشته باشم با تاسى به امير مومنان با چاه مى زنم.» • احمد طالب زاده هستم رئيس جديد سازمان فضايى كشور نيز در اين مراسم به تفصيل خود را معرفى كرد: «احمد طالب زاده هستم. ليسانس برق و كارشناسى ارشد صنايع فضايى از آمريكا دارم. موضوع پايان نامه ام فناورى فضايى در كشورهاى در حال توسعه بوده است. سه سال در شركت ماهواره وابسته به شركت مخابرات بوده ام و ۱۰ سال عضو هيات مديره و قائم مقام سازمان سنجش از دور.»طالب زاده ادامه داد: «در برنامه چهارم توسعه با توجه به شرح وظايف ذكر شده سازمان فضايى به مركز طراحى و ساخت ماهواره تبديل خواهد شد.»او لزوم دستيابى ايران به فناورى صلح آميز فضايى را اينگونه توجيه كرد: «تمام همسايگان ما از روسيه و تركيه تا عربستان، امارات متحده عربى و پاكستان ماهواره دارند. عراق نيز در نتيجه سياست هاى آمريكا به زودى دو ماهواره خواهد داشت.»طالب زاده اضافه كرد: «هيچ كتابى به اندازه قرآن به مسائل آسمان و زمين نپرداخته است. پيشينه تفكرات ما در حوزه ملى و دينى بر دستيابى به فناورى فضايى تاكيد دارد.»براساس اهداف برنامه چهارم توسعه ايران در سال ۸۸ صاحب پنج ماهواره خواهد بود.شفتى رئيس پيشين سازمان فضايى كشور در مراسم توديع خود حاضر نشد.رئيس جديد مركز تحقيقات مخابرات ايران كه قبلاً به عنوان مديرعامل شركت زيرساخت فعاليت داشت نيز گفت: «مركز تحقيقات مخابرات ايران از سال ۵۹ تاكنون در چهار مقطع وظايف بومى سازى تكنولوژى مخابراتى، تربيت نيرو و هدايت به بخش خصوصى، پشتيبانى دانش فنى و تبديل شدن به مركز مشاوره مادر را برعهده داشته است.»عميديان توضيح داد: «من همه اين وظايف را قبول دارم اما به بردن تحقيقات در بطن مخابرات كشور توجه ويژه خواهم كرد.»او تاكيد كرد: «قصد داريم مركز تحقيقات نقش موثر در تصميم سازى معاونان وزارت ارتباطات داشته باشد.»محمد صدرى رئيس سابق مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز در مراسم خداحافظى خود گفت: «اگرچه برنامه چهارم توسعه در حوزه آى سى تى سنگين است اما مطابق با مقتضيات زمانى نظام مقدس تنظيم شده است.»او ادامه داد: «اين راه مغزافزار و سنگين را بدون تحقيق نمى توانيم طى كنيم بنابراين بدون به كارگيرى مركز تحقيقات نمى توانيم اميدوار باشيم كه توسعه به نحو مطلوب اتفاق بيفتد.»صدرى گفت: « ما محقق هستيم و بايد در هر مسئوليتى باشيم كار خود را انجام بدهيم حتى اگر دولت باب طبع ما نباشد. مگر اينكه نخواهند.»مديرعامل جديد شركت ارتباطات زيرساخت نيز كه پيش از اين عضو هيات مديره اين شركت بوده در مراسم معارفه خود گفت: «با زمينه مساعد فراهم شده در مجموعه مخابرات ايران اين امكان وجود دارد كه طى سال هاى آتى از آن به عنوان چرخ اصلى ارائه خدمت به مردم استفاده كنند تا اين تغييرات باعث رشد و ارتقاى بهره ورى شود.»«بربرودى» مشاور وزير و مديركل بازرسى وزارت ارتباطات به سخنان امام خمينى(ره) در مورد بازرسى اشاره كرد و گفت: «طى يك ماه گذشته كارشناسى در اين حوزه صورت گرفته و با توجه به مقام وزارت، مركز بازرسى وزارت ارتباطات با تشكيلات جديد ابلاغ شده تا سازمان يكپارچه و در تمام كشور ايجاد شود.»وى انجام بازرسى با روش هاى مختلف، ايجاد بانك اطلاعاتى مديران، رسيدگى و پاسخگويى به شكايات و نظارت بر معاملات و مناقصات وزارت ارتباطات در سطوح مختلف را از جمله محورهاى اين ارگان معرفى كرد. مديركل بازرسى وزارت ارتباطات تا كنون شريفى بوده است.در اين مراسم هراتيان نژاد به عنوان مديركل روابط عمومى، كيانى به عنوان مشاور وزير و مديركل دفتر حراست و ميرمحمدى به عنوان مديرعامل باشگاه پيام و مشاور وزير در امور ايثارگران معرفى شدند.فرهاد سپه رام مديركل سابق روابط عمومى، عباسى مديركل دفتر مركزى حراست و جعفرى مشاور وزير در امور ايثارگران نيز توديع شدند.
کد مطلب: 3204
نام شما
آدرس ايميل شما

شما درباره طرح رجیستر کردن گوشی‌ها چه نظری دارید؟
خوش‌بینم، به بهبود قیمت یا خدمات کمک می‌کند
هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت
بنظرم طرح مبهمی است
بازار را آشفته‌تر می‌کند