۰
سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۳
هشدار معاون وزیر ارتباطات؛

درز اطلاعات گوشی با اپلیکیشن‌های رایگان

عکس‌ها و پیام‌ها لو می‌رود
ایتنا- مراقب اپلیکیشن‌هایی که دانلود می‌کنید باشید،‌ علی‌الخصوص اپلیکیشن‌های رایگان ایرانی!
درز اطلاعات گوشی با اپلیکیشن‌های رایگان


اپلیکیشن‌هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.


به گزارش ایتنا از مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم‌افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن‌ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما بسیاری از این نرم‌افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می‌کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن‌هایمامی ا>

اینخ؆ اپ&zw ارمن ؄؄تمین ا خعاون وزیر ارتباطات؛ میآڱت اطلاعات گ٧آابا همونره کؾلیکیشن فnj;هایمایگان اکه رو زه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی رامسکا از ک؅ا،‌گیرند. خعدار مار است کr />
اۅازیشن٧ر :ا اٱها درلیکیشن‌ها رو هم کاشی را٨ایل بدر انوشی کةیبتدر اپهوک،د س مآن ا؇ بسناشی را٨اد درت ک٧می، مامی می نnj;ها رم۩س‌nj;ها رمیام‌nj;ها رقت؆؇ ؾم٧ر اپ ایا1224.ا1تد؆ اپیل ۱۲ریا،رن؆ ؅ه دان اnj;هایماهوک،حریاؾ ٯا از کاشی رnj;هایمابایل بن یی انید مr />
ایئ سره میرآڱت اطلاعات گ٧ م ؆ اپیزیشن٪د؆ ا بسنخ ادرلیکیشن‌ها رمیم‌افزارهای کاربردی، داربر را ل ۱۲ ک؅آااnj;هایماریستفاده ق؆د.
ا۹اون وزیر ارتباطات؛ ٪؛زر٧ر :اربران ای ل ۱۲ اطردتبسید؇ بسن اؾلاعات مهوک،ح؆ ؅ٵوص ابها ما1مار ب، اط ٯا از ا؈ کاره کضباا؈ند.
اۅازیزم  ؆ ا بسن موضوع الد؆ پلیکییشن‌های فارسی نیز صادق است، ادامه داد: تمام کسانی که اپلیکیشن فارسی می نویسند عمده دیتای گوشی کاربر را می خواهند که در دسترس داشته باشند و این درحالی است که کاربران بدون آگاهی، این شرایط را برای اپلیکیشن فراهم می‌کنند. در صورتی که در استفاده از اکثر این اپلیکیشن‌ها، اصلا نیازی به داشتن تمامی دیتای گوشی نیست.

جهانگرد با تاکید براینکه نرم‌افزارهای رایگان همیشه خوب نیستند، خاطرنشان کرد: اپلیکیشن باید ایمن باشد و نباید امنیت اطلاعات مشترکان را تهدید کند. در دنیا برای ارزیابی اپلیکیشن‌ها، نظام رتبه بندی اعمال می‌شود و ما نیز باید این موضوع را در کشور اجرایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گاهی تبلیغات متعددی برای دسترسی به نرم افزارهای رایگان صورت می‌گیرد و مردم به دلیل رایگان بودن از آن استقبال می کنند، تصریح کرد: اینکه ذائقه‌ها را به سمت رایگان بودن تمام امور پیش ببریم برداشت درستی نیست و گاهی نیاز است برای استمرار چرخه حیات نرم‌افزارهای بومی، حفظ امنیت اطلاعات و نیز برقراری تعادل در بازار، هزینه نرم‌افزار پرداخت شود.

وی هشدار داد که برخی از اپلیکشن‌های رایگان ممکن است قلابی باشند و تنها برای دسترسی به اطلاعات موجود در گوشی کاربر، طراحی شده باشد.
کد مطلب: 47208
نام شما
آدرس ايميل شما